DIVOČINA

Svetelní bohovia

1/21/2022, 7:43:00 PM

Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch.

Bůh řekl: „Ať je světlo!“ – a bylo světlo. Bůh viděl, že je světlo dobré a oddělil světlo do tmy. Bůh nazval světlo „den“ a tmu nazval „noc“. Byl večer a bylo ráno, den první.


Paid content


This post is only for subscribers.

Subscribe now or Log in

Price from 210 CZK monthly

Buy just this post for 70 CZK

No, there is no part of paid text, I am sorry

Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch.

Bůh řekl: „Ať je světlo!“ – a bylo světlo. Bůh viděl, že je světlo dobré a oddělil světlo do tmy. Bůh nazval světlo „den“ a tmu nazval „noc“. Byl večer a bylo ráno, den první.