Prečo "DIVOČINA"

Vyštudoval som FEL ČVUT Praha a celý profesionálny život som pracoval vo výskumnom ústave robotiky. Práve práca na vývoji systémov, ktoré majú vyzerať ako živé, ma priviedla k aplikácii základného problému kybernetiky, riadenie živých zložitých systémov, na boj za záchranu najzložitejších a najprirodzenejších zložitých systémov v našom regióne, stredoeurópskych lesov. Budete tu čítať radikálne názory na zelené, ale i technokratické klamstvá a návrhy čo s tým. Radikálny je od slova RADIX - KOREŇ, idúci ku koreňu, k základom problému.