DIVOČINA

Nepochopené symboly

10/5/2021, 10:02:00 AM

Ako absolvent FEL ČVUT v Prahe, kde som študoval prácu s informáciami, mám celý život problém pri používaní slova informácia.


Paid content


This post is only for subscribers.

Subscribe now or Log in

Price from 210 CZK monthly

Buy just this post for 70 CZK

No, there is no part of paid text, I am sorry