DIVOČINA

Inteligentné rastliny

9/30/2021, 12:20:00 PM

Ak hovoríme o organizmoch žijúcich na Zemi a ich inteligencii, máme na mysli vždy takú myšlienkovú pyramídu, kde na vrchole je ČLOVEK, pod ním cicavce, ktoré sa na nás podobajú, potom sú rôzne iné zvieratá, na dne sú rastliny a pod nimi v bahne inteligencie baktérie a prvoky.


Paid content


This post is only for subscribers.

Subscribe now or Log in

Price from 210 CZK monthly

Buy just this post for 70 CZK

No, there is no part of paid text, I am sorry