Video

Doktor Voskár o vlkoch

12. 5. 2024

S Jozefom Voskárom sa poznám od sedemdesiatych rokov minulého storočia. Bol to prvý človek, ktorý mi hovoril seriózne poznatky o vlkoch v slovenských Karpatoch a doteraz je aj jediný štátny úradník, ktorý úprimne za ochranu vlka celú svoju profesionálnu kariéru bojoval. 

Toto rozprávanie vzniklo vlastne na jeho vlastnú žiadosť, na žiadosť človeka, ktorý sa chce aktívne zapojiť do boja za ochranu vlka, tejto našej nespravodlivo a zbytočne prenasledovanej šelmy.

Niekoľko faktov:

RNDr. Jozef Voskár  je gréckokatolícky kňaz, titulárny kanonik, slovenský zoológ, ornitológ a ochranca prírody. Študoval na Prírodovedeckej fakulte Vysokej školy pedagogickej v Bratislave (1955 – 1958), v odbore biológia, chémia. Od roku 1965 výskumný pracovník – zoológ v Krajskom ústave štátnej ochrany prírody v Prešove. Zaoberal sa hlavne ochranou fauny. V roku 1975 – 1990 študoval ekológiu vlka v oblasti Karpát, ďalej rozšírenie vydry a jej ochranu na východnom Slovensku, migračnú cestu vtáctva v povodí rieky Torysy, vplyv budovania rybničnej oblasti na avifaunu a i.

Je autorom či spoluautorom 34 vedeckých prác a spoluautor 4 knižných publikácií.

Od roku 1979 gréckokatolícky kňaz. Na kňaza ho vysvätil tajný biskup Oskár Formánek. Pôsobil na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity, na cirkevnom súde, bol duchovným Gréckokatolíckej diecéznej charity v Prešove a členom Redakčnej rady časopisu Slovo. Pôsobil aj ako člen Environmentálnej subkomisie Konferencie biskupov Slovenska.