Článek

Dajme päťku pravde

30. 8. 2023

Pravda je len jedna. Jej verzie sú nepravdy. Svet je síce veľmi pestrý a rozmanitý, ale v tom svete rozmanitom, kde je množstvo farieb, je len jedna čierna a len jedna biela.

A štyri na druhú je šestnásť a odmocnina z dvoch je iracionálne číslo. A iracionálne číslo sa nedá vyjadriť podielom dvoch celých čísel.

Vo svete racionálnych tvrdení, vo svete, ktorý je logicky konzistentný, sa v diskusiách opierame o definície, množiny oborov premenných, v ktorých sa naše tvrdenia pohybujú a s takto pripravenými faktami sa snažíme argumentovať.

Jednou z oblastí života, súčasťou sveta okolo nás, je aj ochrana prírody. V tomto obore existuje množstvo záujmov, množstvo záujmových skupín, množstvo názorov a množstvo právd.

Názory na svet okolo nás, aj na ochranu prírody, môžu byť rôzne, ale pravda je vždy len jedna. Pravda nie je to čudo kdesi uprostred. Pravda nie je názor. Pravda je fakt. Teda pokiaľ hovoríme o matematike, fyzike a zákonoch.

Pred nedávnom prebehla Slovenskom výborná kampaň Dajme pralesom 5 ( Dajme pralesom 5 | WWF (panda.org) ). Kampaň propagovala vyhlásenie sústavy rezervácií pod jednotným názvom Pralesy Slovenska s PIATYM, najvyšším legislatívnym stupňom ochrany. Kampaň podporilo 30 928 občanov Slovenska, ktorí túžia mať na Slovensku pralesy, ktorým nehrozí zničenie a v ktorých sa nebude zasahovať.

Rezervácie pod súhrnným názvom Pralesy Slovenska boli úspešne vyhlásené a priatelia lesov si vydýchli.

nariadenie_pralesy_sr(1).pdf (sopsr.sk)

Legislatívny fakt totiž je, že podľa zákona o ochrane prírody na územiach prírodných rezervácií platí piaty stupeň ochrany podľa § 16 tohto zákona. A podľa neho sa na tomto území nesmie zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt, je zakázané rušiť pokoj a ticho a nikto tam nesmie chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha.

V týchto dňoch povolili orgány štátnej správy v životnom prostredí štátnym lesníkom na území týchto rezervácií zasahovať do lesných porastov, poškodzovať vegetačný a pôdny kryt, rušiť pokoj a ticho a chytať, usmrcovať a loviť živočíchov.

Povedzme.

Povedzme, že by to nebolo až také divné, výnimky sa dávajú. Divné je to, že udelenie výnimky sa udialo s výraznou podporou organizácií, ktoré tieto výnimky požadovali už v pôvodnom návrhu rezervácií, keď prosili verejnosť o podporu pri vyhlásení Pralesov Slovenska za rezervácie s PIATYM stupňom ochrany s heslom „Dajme päťku pralesom“.

Pravda je jednoduchá.

Piaty stupeň v rezervácii znamená, že sa tam nepoľuje, nepília sa tam stromy a ani ináč sa nepoškodzuje les. Že tam nejazdia ťažké mechanizmy a ináč nepoškodzujú stromy.

Ale tu odrazu vznikli rezervácie, kde sa zaviedlo ...udržiavanie prejazdného profilu lesných ciest pre odvozné prostriedky na odvoz dreva orezom korún krov a stromov zasahujúcich do prejazdného profilu cesty...

Vznikol piaty stupeň s ničením stromov tým, že lanovky sa pri ťažbe uväzujú o stromy v rezervácii

...povoľuje sa kotvenie lanových systémov aj v porastoch zasahujúcich do rezervácií...

Povolené poľovačky v piatom bezzásahovom stupni ochrany sú už len čerešničkou na torte.

Výnimky v reálnom živote musia byť. Nič proti nim.

Ale pravda je len jedna. Jej verzie sú nepravdou.

Pravda je, že Pralesy Slovenska nie sú a nikdy neboli plánované ako rezervácie s piatym stupňom ochrany. Sú to luxusné poľovné revíry, kde môžu vstúpiť poľovníci a drevorubači, ale NIK z 30 928 signatárov výzvy Dajme päťku pralesom!