DIVOČINA

Chmurnik

2/17/2022, 12:51:00 PM

Už som písal, že moji predkovia prišli do hôr severovýchodného Slovenska počas valašskej kolonizácie pred niekoľko sto rokmi. Boli to časy, ktoré v našich horách pripomínali dobýjanie amerického kontinentu v rovnakom období. Horský chrbát Karpát, oddeľujúci Halič od horného Uhorska, sa označoval ako Mons Lupi – Vlčie hory, zem bez ľudí, kde behajú len vlci. Bol to vlastne ekvivalent známeho Hic sunt leones.


Paid content


This post is only for subscribers.

Subscribe now or Log in

Price from 210 CZK monthly

Buy just this post for 70 CZK

No, there is no part of paid text, I am sorry

Už som písal, že moji predkovia prišli do hôr severovýchodného Slovenska počas valašskej kolonizácie pred niekoľko sto rokmi. Boli to časy, ktoré v našich horách pripomínali dobýjanie amerického kontinentu v rovnakom období. Horský chrbát Karpát, oddeľujúci Halič od horného Uhorska, sa označoval ako Mons Lupi – Vlčie hory, zem bez ľudí, kde behajú len vlci. Bol to vlastne ekvivalent známeho Hic sunt leones.